Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Danh sách kết quả giải quyết TTHC từ 01/01 – 10/01/2022

STT Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tiếp nhân 1 000.00.14.H56-220105-1054 Phạm Văn Thường Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú...

STT

Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Tên hồ sơ

Ngày tiếp nhân

1 000.00.14.H56-220105-1054 Phạm Văn Thường Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 05/01/2022
2 000.00.14.H56-220105-1039 PHẠM ĐỨC ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 05/01/2022
3 000.00.14.H56-220104-1006 NGUYỄN THỊ THU HÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/01/2022
4 000.00.14.H56-220104-1007 BÙI NGỌC MAI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/01/2022
5 000.00.14.H56-211231-1046 Nguyễn văn Hải Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 31/12/2021
6 000.00.14.H56-211231-1044 ĐÀO QUANG KHANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 31/12/2021
7 000.00.14.H56-211231-1028 TRỊNH THỊ THƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 31/12/2021
8 000.00.14.H56-211230-0011 LÊ THÀNH PHƯƠNG Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng 30/12/2021
9 000.00.14.H56-211230-1032 ĐẶNG THỊ LAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/12/2021
10 000.00.14.H56-211230-1002 LÊ CHÍ HÙNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/12/2021
11 000.00.14.H56-211230-1023 PADMANABHAM SAIRAM BẢO NGUYÊN Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 30/12/2021
12 000.00.14.H56-211230-1009 NGUYỄN TIẾN MẠNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/12/2021
13 000.00.14.H56-211228-1044 PHẠM THỊ NHƯ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2021
14 000.00.14.H56-211228-1035 Đỗ Thị Kim Anh Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 28/12/2021
15 000.00.14.H56-211227-1065 Trần Thùy Liên Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 27/12/2021
16 000.00.14.H56-211227-1066 ZHANG DE MING Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/12/2021
17 000.00.14.H56-211227-1032 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/12/2021
18 000.00.14.H56-211224-1065 NGÂN THỊ OANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/12/2021
19 000.00.14.H56-211224-0031 TRẦN VĂN HÒA Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 24/12/2021
20 000.00.14.H56-211224-1050 NGUYỄN ĐỨC MINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/12/2021
21 000.00.14.H56-211224-1049 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/12/2021
22 000.00.14.H56-211224-1045 PHẠM THỊ THU THỦY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/12/2021
23 000.00.14.H56-211224-1035 TRẦN VĂN ĐỨC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/12/2021
24 000.00.14.H56-211224-1026 NGUYỄN ĐÌNH NGHIÊM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/12/2021
25 000.00.14.H56-211224-1015 PHẠM THỊ NHUNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/12/2021
26 000.00.14.H56-211223-1050 TRẦN MINH TÚ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
27 000.00.14.H56-211223-1047 XIE SHU SHENG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
28 000.00.14.H56-211223-1048 HUANG DE LAI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
29 000.00.14.H56-211223-1049 LI SHENG JIE Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
30 000.00.14.H56-211223-1035 CAO VĂN QUANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
31 000.00.14.H56-211223-1027 LƯƠNG BIÊN THÙY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
32 000.00.14.H56-211223-1008 NGÔ NGỌC THÁI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
33 000.00.14.H56-211222-1026 Võ Phương Thảo Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
34 000.00.14.H56-211223-1002 NGUYỄN THỊ TRANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
35 000.00.14.H56-211222-1027 Nguyễn Thị Quỳnh Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/12/2021
36 000.00.14.H56-211222-1031 PHẠM VĂN KHƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/12/2021
37 000.00.14.H56-211221-1008 Lê Văn Thiện Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/12/2021
38 000.00.14.H56-211222-1004 TRỊNH XUÂN VỤ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/12/2021
39 000.00.14.H56-211221-1065 NGUYỄN THỊ THANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 21/12/2021
40 000.00.14.H56-211221-1058 MALLAWAARACHCHI KANKANAMLAGE SANJAYA GAYAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 21/12/2021
41 000.00.14.H56-211221-0005 LÊ THỊ HOÀI TẤN Cấp thẻ đấu giá viên 21/12/2021
42 000.00.14.H56-211221-1029 BÙI VĂN HIẾU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 21/12/2021
43 000.00.14.H56-211221-1026 PHẠM THỊ HOA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 21/12/2021
44 000.00.14.H56-211220-1039 CHEN XIANG PING Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 21/12/2021
45 000.00.14.H56-211221-1019 TRỊNH KHẮC TUẤN ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 21/12/2021
46 000.00.14.H56-211221-1010 NGUYỄN THỊ KIM HÀO Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 21/12/2021
47 000.00.14.H56-211220-1089 WANG YAO Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
48 000.00.14.H56-211220-1070 Nguyễn Thị Huyền Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
49 000.00.14.H56-211220-1068 PHẠM THANH VÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
50 000.00.14.H56-211220-1077 LÊ XUÂN CHÂU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
51 000.00.14.H56-211220-1064 LÊ VĂN SONG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
52 000.00.14.H56-211220-1060 LÊ HỮU LỰC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
53 000.00.14.H56-211220-1029 MAI TRỌNG THẢO Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
54 000.00.14.H56-211220-1035 LÊ ANH TUẤN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
55 000.00.14.H56-211220-1033 NGUYỄN TUẤN ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
56 000.00.14.H56-211220-1032 ĐỖ CÔNG MINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
57 000.00.14.H56-211220-1024 NGUYỄN THỊ HÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
58 000.00.14.H56-211220-1028 HỒ THỊ MƠ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
59 000.00.14.H56-211220-1022 PHẠM ĐÌNH PHONG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
60 000.00.14.H56-211220-1023 QUÁCH THỊ HIỀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
61 000.00.14.H56-211220-1020 NGUYỄN NGỌC NAM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
62 000.00.14.H56-211220-1018 NGUYỄN ĐỨC THỌ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
63 000.00.14.H56-211220-1011 LÊ VIẾT DŨNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
64 000.00.14.H56-211220-1013 VI ĐỨC SÂM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
65 000.00.14.H56-211217-1002 Tăng Văn Trọng Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
66 000.00.14.H56-211216-1092 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
67 000.00.14.H56-211220-1009 LÊ THỊ THUYẾT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
68 000.00.14.H56-211220-1007 LÊ XUÂN VINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
69 000.00.14.H56-211220-1003 HOÀNG XUÂN SƠN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
70 000.00.14.H56-211220-1002 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
71 000.00.14.H56-211220-1001 NGUYỄN THỊ ÁNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
72 000.00.14.H56-211217-1059 LÊ THỊ DUYÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
73 000.00.14.H56-211217-1079 LÊ VĂN TRUNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
74 000.00.14.H56-211217-1078 KHƯƠNG VĂN MINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
75 000.00.14.H56-211217-1076 NGUYỄN THỊ THU HÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
76 000.00.14.H56-211217-1077 LÊ ĐẠI LỘC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
77 000.00.14.H56-211217-1075 CHOI JONG SUN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
78 000.00.14.H56-211217-1061 HÀ VĂN ĐIỀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
79 000.00.14.H56-211217-1074 ĐINH XUÂN TRI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
80 000.00.14.H56-211217-1060 THIỀU ĐÌNH THÊM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
81 000.00.14.H56-211216-1089 hà văn chung Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
82 000.00.14.H56-211216-1052 lương thị điệp Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
83 000.00.14.H56-211215-1075 lương văn định Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
84 000.00.14.H56-211214-1059 LỤC VĂN ĐOÀI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
85 000.00.14.H56-211214-1058 LỤC VĂN NHU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
86 000.00.14.H56-211217-1073 MAI VĂN KHIÊM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
87 000.00.14.H56-211217-1071 LÊ THỊ NHUNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
88 000.00.14.H56-211217-1066 NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
89 000.00.14.H56-211217-1070 NGUYỄN MAI ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
90 000.00.14.H56-211217-1069 ĐỖ ĐÔN TỪ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
91 000.00.14.H56-211217-1068 LÊ XUÂN LINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
92 000.00.14.H56-211217-1067 TRẦN THỊ HÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
93 000.00.14.H56-211217-1053 PHẠM HỮU HOA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
94 000.00.14.H56-211217-1065 VŨ THỊ TUYẾT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
95 000.00.14.H56-211217-1064 ĐẶNG MAI ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
96 000.00.14.H56-211217-1063 NGUYỄN VĂN THÔN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
97 000.00.14.H56-211217-1062 NGUYỄN VĂN VƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
98 000.00.14.H56-211217-0008 TRƯƠNG VĂN TỞN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
99 000.00.14.H56-211217-0007 VŨ THỊ THẢO Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
100 000.00.14.H56-211217-0006 TRƯƠNG THỊ HIỀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa