Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

I. THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA.           – Địa chỉ: Số 32 Đại lộ Lê Lợi – Phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hóa   ...

I. THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA.

          – Địa chỉ: Số 32 Đại lộ Lê Lợi – Phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hóa

          Số điện thoại đường dây nóng: (0237) 886.5555.

II. Danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên hệ các Chi nhánh của Trung tâm

STT Tên chi nhánh Ngày thành lập Địa chỉ Điện thoại/Fax/Email
1 Chi nhánh TGPL số 01 16/09/2011 UBND huyện Quan Hóa- Thanh Hóa 02373.989.088
2 Chi nhánh TGPL số 02 07/09/2011 Phố Lê Duẩn huyện Ngọc Lặc- Thanh Hóa 02373.570.828
3 Chi nhánh TGPL số 03 02/10/2013 UBND huyện Cẩm Thủy- Thanh Hóa 02373.525.789
4 Chi nhánh TGPL số 04 13/10/2011 UBND huyện Như Thanh 02373.556.558
5 Chi nhánh TGPL số 05 31/10/2012 Số 44 Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn 02373.590.788

 

6 Chi nhánh TGPL số 06 04/10/2012 Khu 2, thị trấn Thường Xuân 02373.553.678
7 Chi nhánh TGPL số 07 29/07/2013 UBND huyện Tĩnh Gia 02373.878.456
8 Chi nhánh TGPL số 08 06/07/2013 UBND huyện Thạch Thành 02373.578.828

III.  DANH SÁCH TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA

(tính đến tháng 7/2018):

TT Họ và tên Nơi làm việc ĐT DĐ ĐT cơ quan
1 Nguyễn Hữu Long Trung tâm 0915.040.613 02373.728.430
2 Đoàn Văn Dương Trung tâm 0904.359.625 02373.750.413
3 Nguyễn Thị Ngà Trung tâm 0919.733.881 02373.711.430
4 Lê Thu Hằng Trung tâm 0987.476.556 02373.711.430
5 Hoàng Thị Thủy Trung tâm 0982.985.282 0237.888.6088
      6 Lê Thị Lượng Trung tâm 0945.398.108 0237.888.6088
     7 Lương Thanh Vân Trung tâm 0986.699.411 0237.888.6088
     8 Nguyễn Thị Quế Trung tâm 0942.380.888 02373.715.968
     9 Nguyễn Thị Nữ Hoàng Trung tâm 0127.309.2013 02373.715.968
     10 Lê Thị Phượng Trung tâm 0943.420.986 02373.717.370
    11 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Trung tâm 0942.616.345 02373.717.370
    12 Phạm Thị Châm Trung tâm 0973.853.198 02373.717.370
    13 Nguyễn Ngọc Khang CN số 1 0963.769.398 0237.3989.088
     14 Hà Văn Khôi CN số 1 0988.608.242 0237.3989.088
    15 Đặng Văn Đương CN số 2 0969.858.768 0237.3570.828
    16 Lê Thị Thu Vân CN số 2 0977.818.750 0237.3570.828
    17 Trịnh Văn Thịnh CN số 3 0915.697.009 0237.3525.789
    18 Hoàng Đức Hiếu CN số 4 0936.161.238 02373.556.558
    19 Nguyễn Thị Hương CN số 4 0986.481.336 02373.556.558
    20 Lê Bá Mai CN số 5 0918.281.136 02373.767.868
    21 Trịnh Đình Hợp CN số 6 0918.280.282 02373.553.678
    22 Hà Thị Nhàn CN số 6 0902.289.425 02373.553.678
    23 Phan Thị Nhung CN số 6 0919.314.972 02373.553.678
    24 Lê Khắc Hải CN số 7 0973.064.032 02373.616.669
    25 Mai Thùy Linh CN số 7 0989.438.789 02373.616.669
    26 Đường Xuân Anh CN số 8 0963.713.645 02373.656.868
    27 Lê Thị Lý CN số 8 0989.845.331 02373.656.868
Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa