Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ngày 18/7/2017, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp...

Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Ngày 18/7/2017, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức cơ quan; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

 

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017, ngành đã thực hiện đảm bảo theo kế hoạch và đạt nhiều kết quả tích cực. Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2017 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó, Sở đã ban hành chương trình, kế hoạch chi tiết từng tháng, quý và triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ. Phòng Tư pháp cũng dã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2015. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực như sau:
Công tác xây dựng văn bản tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Công tác thẩm định, góp ý văn bản được chú trọng cả về tiến độ và chất lượng, gắn kết chặt chẽ hơn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Thẩm định và tham gia 187 dự thảo văn bản của tỉnh (tăng 65 văn bản so với cùng kỳ 2016) trong đó: 25 Nghị quyết; 116 Quyết định và 46 văn bản có chứa quy phạm pháp luật. Phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh giải quyết, xử lý 24 vụ việc pháp luật cụ thể ở địa phương
Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND cho 650 công chức các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND,UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho gần 750 học viên là Lãnh đạo UBND, cán bộ HĐND, cán bộ tư pháp – hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn 16 huyện, thị xã, thành phố.
Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra 1.425 văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 103 văn bản QPPL; Tổ chức Đoàn kiểm tra văn bản tại huyện Như Xuân, Mường Lát, Quan Sơn; đã thực hiện kiểm tra 25.833 văn bản, qua kiểm tra đã kiến nghị xử lý 04 Nghị quyết ban hành không phù hợp thẩm quyền, 31 Quyết định của UBND, Chủ tịch UBND huyện ban hành chưa phù hợp nội dung, thẩm quyền.
UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017, danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính. Sở đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các sở, ngành. Tham gia ý kiến về quy định của 03 TTHC tại 03 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; thẩm định quy định của 08 TTHC tại 02 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh. Kiểm soát chất lượng 27 dự thảo Quyết định với 444 TTHC do các sở, ban, ngành dự thảo trước khi trình Chủ tịch UBND công bố. đánh giá chất lượng kết quả rà soát 04 TTHC do Sở Y tế và Sở Giao thông Vận tải chủ trì rà soát. Tiếp nhận 03 phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính, các cơ quan đã xử lý xong. Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại 5 sở, ngành.
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; tổ chức hội nghị triển khai Luật mới ban hành cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Sở đã phối hợp với Viện nghiên cứu Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội thảo cấp quốc gia “Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy Nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông – Những giá trị lịch sử đương đại”. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 14 hội nghị tập huấn nghiệp vụ PBGDPL. Các tổ hòa giải đã tiếp nhận 3.596 vụ việc; hòa giải thành 2.934 vụ việc, đạt tỷ lệ 82%. Các địa phương đã tổ chức 2.268 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL cho 154 nghìn lượt người. Tổ chức 82 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, với 10.012 lượt người dự thi. Cấp phát miễn phí gần 60.905 tài liệu tuyên truyền, PBGDPL.
Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:
Phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính. Hướng dẫn về trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thu nợ thuế, cưỡng chế thu hồi đất và an ninh trật tự, xã hội 21 hồ sơ của UBND các cấp, các ngành. Giải đáp vướng mắc về áp dụng pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính cho 32 trường hợp. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức kiểm tra 1.203 hồ sơ xử lý VPHC tại 07 đơn vị
Sở đã phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo năm 2017; phối hợp với Cục Thuế theo dõi việc thực hiện các tiêu chí, điều kiện miễn giảm thuế đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, văn hóa và giáo dục. Thực hiện 08 cuộc kiểm tra, điều tra, khảo sát tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp PTNT và các xã thuộc huyện Thọ Xuân. Phát 400 phiếu điều tra, khảo sát.
Triển khai Kế hoạch “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024”. Các địa phương đã thực hiện tốt cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch; đến nay đã có 26/27 huyện, thị xã, thành phố sử dụng phần mềm hộ tịch điện tử.
Sở đã tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, tổ chức kiểm tra các tổ chức công chứng, đấu giá, luật sư, trung tâm tư vấn pháp luật theo kế hoạch. Đã hoàn thành việc chuyển đổi hình thức hoạt động theo loại hình công ty hợp danh; sau khi chuyển đổi đã đi vào hoạt động ổn định.
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các Chi nhánh của Trung tâm đã thực hiện trợ giúp pháp lý 288 vụ việc (tăng 173 vụ việc so với cùng kỳ 2016). Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tổ chức TGPL (6/9/1997- 6/9/2017).
Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về nhiều vấn đề vướng mắc trên các lĩnh vực công tác như: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm soát TTHC, đăng ký và quản lý hộ tịch, công chứng.v.v. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở đã ghi nhận kết quả đạt được và những đề xuất kiến nghị của các phòng, đơn vị, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện. Đồng chí cũng chỉ đạo các phòng, đơn vị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2017.

Nguyễn Oanh

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa