Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII Chiều ngày 15/8, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt...

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Chiều ngày 15/8, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Đảng bộ. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đảng, cán bộ, công chức, viên chức viên của Đảng bộ đã được đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai những nội dung cơ bản ba Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu sau Hội nghị các đồng chí Bí thư các Chi bộ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 7 khóa XII sâu rộng hơn tại chi bộ. Sau Hội nghị, các cán bộ tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, tiếp tục học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
Thanh Hoa

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa