Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá tài sản.

Ngày 18/8/2023, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật về đấu giá tài sản như: Nghị định 47/2023/NĐ-CP ngày 07/3/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Quyết định 22/2022/QĐUBND ngày 19/6/2023 quy định về đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và một số nội dung liên quan đến pháp luật về đấu giá

 
                                   Toàn cảnh Hội nghị
 
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, thị xã, thành phố phụ trách công tác đấu giá tài sản; Phòng Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch và các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.
 
 
 
Đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giới thiệu những điểm mới của Nghị định 47/2023/NĐ-CP

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giới thiệu những điểm mới của Nghị định 47/2023/NĐ-CP ngày 7-3-2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16-5-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản. Theo đó: Sửa đổi, bổ sung Điều 9. Tổ chức đấu giá bằng hình thức trực tuyến; Điều 10. Trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến; Điều 13. Yêu cầu đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến; Điều 14. Thẩm định điều kiện đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản; Điều 15. Phê duyệt Trang thông tin đấu giá trực tuyến, dừng việc thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến; Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp, tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng trong việc xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến…
 
 
 
Đ/C Nguyễn Văn Long - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Long - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi về một số kỹ năng xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh - Chánh Thanh tra, Sở Tư pháp tổng hợp các vi phạm trong hoạt động đấu giá Quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số điểm cần lưu ý; đồng chí Trần Thị Vân - Phó Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp triển khai một số điểm mới Quyết định 22/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 quy định về đấu giá Quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thay thế cho Quyết định 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa và một số điểm mới liên quan đấu giá Quyền sử dụng đất tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Đ/C Nguyễn Thị Hồng Minh - Chánh Thanh tra, Sở Tư pháp trao đổi tại Hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về đấu giá tài sản và một số tình huống thực tiễn đã xảy ra tại địa phương để cùng nhau tháo gỡ, tránh những vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ chuyên môn.

Thông qua hội nghị, các đại biểu đã nắm được những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, góp phần tổ chức triển khai thi hành Luật đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá./.

Phạm Sơn
Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa