Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Quảng Xương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn và làm hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

UBND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trường, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trường cho biết: Là một xã thuần nông, để hoạt động TTPBGDPL đạt hiệu quả, hằng năm xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền tới các thôn và người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện, của xã và các quy định mới của pháp luật. Cũng nhờ hiểu biết pháp luật, trong những năm gần đây, các vấn đề bức xúc, vi phạm pháp luật hay tình trạng khiếu kiện vượt cấp, mất đoàn kết trên địa bàn giảm hẳn; nhiều chủ trương của tỉnh, huyện được triển khai thực hiện hiệu quả. Người dân đã tích cực tham gia các phong trào, hoạt động khác của địa phương, nhất là phong trào XDNTM.

Sau 2 năm triển khai thực hiện (2022-2023), tổng nguồn vốn huy động XDNTM nâng cao của xã đã đạt 244.935 triệu đồng, trong đó nguồn vốn từ Nhân dân đóng góp 189.749 triệu đồng, chiếm trên 77%. Bên cạnh đó, Nhân dân đã tham gia hiến đất, công trình trên đất và đóng góp hàng nghìn công lao động để mở rộng đường giao thông. Đến nay, 100% các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được nhựa hóa, bê tông hóa; các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh được đầu tư xây dựng, nâng cấp khang trang; cải tạo, chỉnh trang nhà cửa khu dân cư... Để thực hiện thành công xây dựng xã NTM nâng cao, đội ngũ cán bộ thôn chính là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, tạo sự đồng thuận và tin tưởng của người dân. Cán bộ thôn, các tổ hòa giải ở cơ sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đến từng hộ dân để tuyên truyền và vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhờ vậy mà từ nhiều năm trở lại đây, xã Quảng Trường không có đơn, thư vượt cấp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm và được công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Trưởng Phòng Tư pháp huyện Quảng Xương Nguyễn Thị Huyền cho biết: Với phương châm hướng về cơ sở, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và người dân trong huyện, hằng năm phòng đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng và ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác TTPBGDPL; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch PBGDPL cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương, đơn vị. Để đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác TTPBGDPL, đội ngũ cán bộ làm công tác TTPBGDPL từ huyện đến cơ sở từng bước được kiện toàn. Hiện nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL của huyện gồm 26 thành viên; 15 báo cáo viên pháp luật cấp huyện; 288 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; 188 tổ hòa giải, với 1.112 hòa giải viên. Hàng năm, các tổ hòa giải tham gia hòa giải thành các vụ việc tại cơ sở đạt trên 80%. Đây là những hạt nhân quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống và giảm thiểu các tranh chấp, vi phạm pháp luật, hạn chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Năm 2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tổ chức 5 hội nghị triển khai các văn bản luật, như công tác tiếp cận pháp luật, công tác số hóa hộ tịch, hội nghị phổ biến các luật mới được Quốc hội thông qua, tập huấn các quy định về xây dựng hương ước, quy ước, hòa giải ở cơ sở, với 1.316 người tham gia. Cấp xã tổ chức 36 hội nghị tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho mọi tầng lớp Nhân dân và cán bộ trên địa bàn, với tổng số 4.504 người tham dự; cấp phát 539 tài liệu. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh các cấp, với 3.744 lượt; tham gia viết và đăng tải 44 tin bài trên trang thông tin điện tử cấp huyện và trang thành phần cấp xã với 466 tin bài; trên trang thông tin PBGDPL cấp tỉnh; tuyên truyền trên mạng xã hội zalo, facebook... Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trong đó lồng ghép hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; lấy khu dân cư làm địa bàn tổ chức thực hiện, gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đồng thời tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình PBGDPL hoạt động hiệu quả, đặc biệt là mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”, “Dân vận khéo”, “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”,...Thông qua chương trình giáo dục pháp luật lồng ghép với môn học giáo dục công dân và các hoạt động ngoại khóa như tìm hiểu các luật về: an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, an toàn thực phẩm, phòng chống tác hại của thuốc lá, bảo vệ môi trường, quy tắc ứng xử trong trường học. Nhờ làm tốt công tác TTPBGDPL, nhận thức, ý thức tôn trọng, tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Quảng Xương tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm cho các thành viên; bám sát nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ TTPBGDPL bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Quảng Xương, giai đoạn 2021-2025”, trong đó tập trung triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tiếp tục đổi mới các hình thức TTPBGDPL phù hợp với đối tượng và phạm vi tuyên truyền pháp luật theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của Nhân dân đối với pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TTPBGDPL. Xây dựng và phát huy mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật trong cộng đồng; chú trọng nâng cao hiệu quả hình thức giáo dục pháp luật, kết hợp PBGDPL với tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở.

Theo: baothanhhoa.vn

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa