Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn huyện Như Xuân.

Ngày 12 tháng 3 năm 2024, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Như Xuân tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên trên địa bàn huyện Như Xuân.

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 06 tháng 2 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Trên cơ sở Kế hoạch số 73/KH-STP ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Sở Tư pháp về triển khai công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024. Ngày 12 tháng 3 năm 2024, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Như Xuân tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên trên địa bàn huyện Như Xuân.

Tại Trung tâm Hội nghị huyện Như Xuân, Hội nghị đã tập huấn cho hơn 320 đại biểu được mời là đại diện Lãnh đạo UBND huyện; Đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; công chức Phòng Tư pháp huyện; Đại diện lãnh đạo UBND, Đại diện MTTQ và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trong huyện; các hòa giải viên trên địa bàn huyện. Hội nghị triển khai tập huấn những nội dung về Luật Hòa giải ở cơ sở và kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; pháp luật về Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình một số quy định về quyền dân sự chính trị, quyền con người và các văn bản pháp luật có liên quan.

Toàn cảnh đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện - chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục phật luật huyện nhấn mạnh. Công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Như Xuân những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc trong Nhân dân, bên cạnh đó, đồng chí đã chỉ rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế cần được tập trung khắc phục trong đó có vấn đề về trình độ, hiểu biết pháp luật và chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải của đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn. Để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở, tạo điều kiện để phát huy năng lực của từng hòa giải viên trong công tác hòa giải ở cơ sở. 

Đồng chí Lê Anh Tuấn, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Văn Đại - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên thuộc Sở Tư pháp Thanh Hóa trình bày chuyên đề về các quy định của pháp luật Hòa giải cơ sở và kỹ năng trong việc thực hiện hòa giải ở cơ sở, báo cáo viên đã làm rõ những nội dung của Luật hòa giải cơ sở năm 2013 cũng như các văn bản hướng dẫn, những quy định của pháp luật về hòa giải viên, nguyên tắc trong hòa giải, những phạm vi tiến hành hòa giải. Báo cáo viên đã trình bày chuyên sâu các kỹ năng thực hiện hòa giải trong đó nhấn mạnh các kỹ năng tìm hiểu vụ việc, xử lý thông tin, lắng nghe, nắm bắt tâm lý đối tượng, kỹ năng chủ trì hội nghị, kỹ năng về thiết lập biên bản… những kỹ năng này rất cần thiết cho hòa giải viên, giúp hòa giải viên thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi. Báo cáo viên đã lưu ý các hòa giải viên khi thực hiện công tác hòa giải cần đảm bảo tuân thủ pháp luật và thực hiện theo đúng các quy định về đạo đức, phong tục tập quán của cộng đồng. 

Đồng chí Phan Văn Đại - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật tỉnh

Ngoài ra, tại Hội nghị đồng chí Phan Văn Đại còn giới thiệu các quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội ban hành năm 2022 và sẽ có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh các điểm mới giữa quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 so với Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007, việc triển khai luật trong thực tiễn là hết sức quan trọng, đảm bảo quyền con người, đồng thời bảo vệ các đối tượng yếu thế ngay trong chính từng gia đình, đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ mà Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định.

Đối với chuyên đề thứ hai, đồng chí Cao Văn Phương - báo cáo viên pháp luật thuộc Sở Tư pháp đã trình bày chuyên sâu các quy định của pháp luật về các giao dịch dân sự, các quy định đối với hợp đồng, những mâu thuẫn phát sinh trong các quan hệ dân sự và cách thức giải quyết các nội dung đó theo đúng quy định của pháp luật về dân sự. Đồng chí cũng phân tích rất rõ các nội dung pháp luật về hôn nhân gia đình, về bình đẳng giới, quyền dân sự, chính trị, trong đó đồng chí đã chỉ rõ các quy định về thừa kế, cũng như các nội dung liên quan đến mối quan hệ trong gia đình. Những quy định pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình luôn gắn chặt với đời sống tại cơ sở nên đồng chí đã lưu ý các đại biểu khi áp dụng các quy định của pháp luật hết sức linh hoạt, đảm bảo sự hài hòa và tôn trọng nguyên tắc tự quyết của các bên tranh chấp.

Đồng chí Cao Văn Phương, Báo cáo viên pháp luật tỉnh

Tại Hội nghị cũng đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận những tình huống thực tế, trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình trực tiếp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. 

Hòa giải viên ở cơ sở trao đổi các tình huống với Báo cáo viên pháp luật tỉnh

Hội nghị được diễn ra trong thời gian 01 ngày, với nhiều nội dung đưa ra và được truyền tải từ các báo cáo viên đồng thời cũng được sự tham gia nhiệt tình của các đại biểu đã giúp hội nghị thành công tốt đẹp. 

Phát biểu bế mạc hội nghị đồng chí Dương Văn Mến - Trưởng phòng Tư pháp huyện – Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPL huyện một lần nữa nhấn mạnh, tuy công tác hòa giải còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần, trách nhiệm của các hòa giải viên, đồng chí yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục quan tâm chỉ đạo và triển khai các nội dung được tập huấn để công tác hòa giải được triển khai đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được vai trò của công tác hòa giải trên thực tế, đồng thời đồng chí cũng đề nghị các đại biểu, bằng tâm huyết của mình tiếp tục cống hiến cho cộng đồng, cùng chính quyền các cấp xây dựng huyện Như Xuân ngày càng giàu mạnh, an toàn, ổn định và nhân dân có đời sống hạnh phúc./.

Theo: pbgdpl.thanhhoa.gov.vn

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa