Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Hà Trung xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với XDNTM

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, thời gian qua huyện Hà Trung đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL), đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), hòa giải ở cơ sở, nhất là các xã đang phấn đấu hoàn thành chương trình XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công chức tư pháp - hộ tịch xã Hà Bình (Hà Trung) quan tâm giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân.

Ông Nguyễn Thành Đô, Chủ tịch UBND xã Hà Bình, cho biết: Để công tác xây dựng xã đạt CTCPL hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, UBND xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch TTPBGDPL; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương đến toàn thể cán bộ và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, như: Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật, hội nghị Nhân dân, lồng ghép trong các cuộc họp thôn, các buổi sinh hoạt đoàn, hội, các tổ hòa giải, đối thoại, hoạt động tiếp dân, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn; trên cổng thông tin của xã... Trong đó, tập trung tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác TTPBGDPL gắn với các cuộc vận động, các phong trào do mặt trận phát động, như “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Năm 2023, UBND xã phối hợp với Sở Tư pháp mở hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức khả năng TCPL cho người dân ở cơ sở, với trên 150 người tham gia; tổ chức các buổi tập huấn pháp luật về hòa giải cơ sở và CTCPL cho cán bộ, người dân, với hơn 200 người tham gia; tuyên truyền trên 170 văn bản pháp luật, với 405 lượt phát thanh cho hàng nghìn lượt người nghe; tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp của xã, thôn, xóm, cơ quan, đơn vị, trường học cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, học sinh. Tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, đảm bảo về ANTT; 100% số thôn và các cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký đơn vị đạt danh hiệu chuẩn về ANTT; 7/7 thôn xây dựng quy ước, hương ước, xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, gắn với XDNTM. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, hòa giải cơ sở được chú trọng gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, không để phát sinh đơn, thư vượt cấp, khiếu kiện đông người.

Bà Lê Thị Hân, Trưởng phòng Tư pháp huyện Hà Trung, cho biết: Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, quy định về xã, phường, thị trấn đạt CTCPL, hàng năm, phòng Tư pháp huyện Hà Trung đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các buổi TTPBGDPL và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phòng Tư pháp huyện cũng phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tổ chức các hội nghị triển khai các nội dung về xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL và các hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt CTCPL cho cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn trên địa bàn; lồng ghép các văn bản pháp luật mới vào các hội nghị triển khai, tập huấn; tổ chức cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt CTCPL do Sở Tư pháp, UBND tỉnh tổ chức.

Công tác hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi đánh giá, chấm điểm, công nhận xã, thị trấn đạt CTCPL được triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và đúng trình tự theo quy định của pháp luật, với phương châm lấy người dân làm trung tâm trong việc đánh giá, công nhận đạt CTCPL; thường xuyên phối hợp với Văn phòng điều phối NTM huyện thẩm định, tham gia ý kiến vào hồ sơ công nhận các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; định kỳ tổ chức hội nghị giao ban công tác tư pháp, hướng dẫn cách chấm điểm, đánh giá TCPL gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, hướng dẫn của phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã đạt CTCPL. Sau khi đánh giá kết quả và xem xét đối với điểm chấm CTCPL của các xã, thị trấn, trong năm 2022 có 20/20 xã, thị trấn đã đạt CTCPL khi triển khai thực hiện tốt 5 tiêu chí với 20 chỉ tiêu theo Thông tư 09/2021/TT- BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp quy định. Các xã, thị trấn đều đạt từ 81 đến 95 điểm, đạt tỷ lệ 100%, trong đó nhiều xã có tổng điểm cao như: Hà Sơn, Hà Giang, Hà Bình, Hà Lĩnh, Hà Hải, thị trấn Hà Trung đạt tổng điểm từ 91 trở lên.

Việc thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá TCPL có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân; bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân đối với các quy định của pháp luật; xây dựng nền hành chính cơ sở ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại. Góp phần đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống tổ chức hành chính ở cấp xã, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở cơ sở; nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và đời sống pháp lý của người dân, góp phần xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL, gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phấn đấu xây dựng huyện Hà Trung đạt CTCPL thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM năm 2023.

Theo: baothanhhoa.vn

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa