Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Danh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản/Chi nhánh doanh nghiệp ĐGTS

Chi tiết xem tại file đính kèm Danhsach.pdf

Chi tiết xem tại file đính kèm

Danhsach.pdf

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa