Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THỌ XUÂN – Địa chỉ trụ sở: Khu 8. thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa – Số Giấy đăng ký hoạt động: 02/TP-ĐKHĐ, ngày cấp:...

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THỌ XUÂN – Địa chỉ trụ sở: Khu 8. thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa – Số Giấy đăng ký hoạt động: 02/TP-ĐKHĐ, ngày cấp: 21/9/2017 của Sở Tư pháp Thanh Hóa. – Đấu giá viên, Giám đốc Công ty: Lê Hùng Mậu; Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 423/TP/ĐG-CCHN, ngày cấp: 12/9/2011.

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa