Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

1. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG NGUYÊN – Địa chỉ trụ sở: Lô số 177 MBQH 89XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. –...

1. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG NGUYÊN
– Địa chỉ trụ sở: Lô số 177 MBQH 89XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
– Số Giấy đăng ký hoạt động: 09/TP-ĐKHĐ, ngày cấp: 06/12/2018 của Sở Tư pháp Thanh Hóa.
– Đấu giá viên, Giám đốc Công ty: Lê Thị Hiền Lương, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1151/TP/ĐG-CCHN, ngày cấp: 03/6/2015.
2. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO TÍN
– Địa chỉ trụ sở: Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
– Số Giấy đăng ký hoạt động: 18/TP-ĐKHĐ, ngày cấp: 10/12/2018 của Sở Tư pháp Thanh Hóa.
– Đấu giá viên, Giám đốc Công ty: Mai Hải Hường, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1379/TP/ĐG-CCHN, ngày cấp: 12/7/2016.
3. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HƯNG THỊNH
– Địa chỉ trụ sở: Lô MG1-12A khu VinCom, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
– Số Giấy đăng ký hoạt động: 19/TP-ĐKHĐ, ngày cấp: 06/12/2018 của Sở Tư pháp Thanh Hóa.
– Đấu giá viên, Giám đốc Công ty Quản Thị Hằng, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1380/TP/ĐG/CCHN  ngày cấp: 12/7/2016.
4. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG ANH
– Địa chỉ trụ sở: 141 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
– Số Giấy đăng ký hoạt động: 21/TP-ĐKHĐ, ngày cấp: 25/4/2019 của Sở Tư pháp Thanh Hóa.
– Đấu giá viên, Giám đốc Công ty Hoàng Anh Trung, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 880/TP/ĐG-CCHN, ngày cấp: 05/3/2014;
Đấu giá viên hợp danh Hoàng Anh Thọ, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 62/TP/ĐG-CCHN, ngày cấp: 02/3/2011.
Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa