Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Thông báo kết quả đợt 2 kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư

Chi tiết xem tại file đính kèm. File đính kèm…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. CV...

Chi tiết xem tại file đính kèm.
File đính kèm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa