Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết âm lịch và Quốc khánh trong năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Căn cứ Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết âm lịch và Quốc khánh trong năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Sở Tư pháp thông báo việc nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2023 như sau:

1. Công chức, viên chức và người lao động cơ quan được nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay (ngày 2/9/2023) trong 04 ngày từ Thứ Sáu (01/9/2023) đến ngày Thứ Hai (04/9/2023). Do ngày 02/9 là Thứ Bảy nên công chức, viên chức sẽ được nghỉ bù vào ngày Thứ 2.

2. Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị

- Phân công công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị trực các ngày nghỉ để đảm bảo xử lý công việc phát sinh; tổ chức triển khai các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau ngày nghỉ Lễ.

- Thường xuyên báo cáo tình hình liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị và tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở giải quyết những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

3. Các đơn vị có trụ sở riêng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trực trong ngày nghỉ lễ tại đơn vị nhằm đảm bảo an ninh, trật tự.

Sở Tư pháp thông báo để các phòng, đơn vị biết và thực hiện./.

Xem chi tiết tại file đính kèm! Thông báo

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa