Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Thông báo Ttếp nhận vào làm công chức Sở Tư pháp

Căn cứ Công văn số 1447/UBND-THKH ngày 29/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức Sở Tư pháp. Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 16/01/2024 của Sở Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp thông báo tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Tư pháp như sau:

1. Số lượng tiếp nhận: 02 người

2. Vị trí việc làm tiếp nhận

- Kiểm tra, thẩm định văn bản thuộc Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản: 01 người.

- Quản lý lý lịch tư pháp thuộc Phòng Hành chính tư pháp: 01 người.

3. Đối tượng tiếp nhận: Viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

 b) Yêu cầu cụ thể của vị trí tiếp nhận: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNV ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Luật.

5. Hình thức tiếp nhận: Thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và các quy định hiện hành của UBND tỉnh.

6. Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

* Lưu ý: Ngoài phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển trình các loại hồ sơ sau để Ban kiểm tra, sát hạch kiểm tra, gồm:

- Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Bản sao Giấy khai sinh.

- Bản sao kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp.

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác, có xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi công tác.

* Người đăng ký tiếp nhận vào làm công chức phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai không đúng, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả dự tuyển và xử lý theo quy định của pháp luật.

7. Thời gian, địa điểm thu hồ sơ

a) Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Sở Tư pháp ban hành Thông báo tiếp nhận vào làm công chức. Thời gian nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc.

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Tư pháp Thanh Hóa, địa chỉ: Số 34 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

8. Lệ phí đăng ký dự tuyển

Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu: 500.000 đồng/người.

9. Nội dung kiểm tra, sát hạch

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ; việc xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1

- Kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Tổ chức sát hạch bằng hình thức phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

a) Điểm phỏng vấn: Được tính theo thang điểm 100 điểm, trong đó: Kiến thức chung là 30 điểm; kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ là 70 điểm.

b) Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, người dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị).

c) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

10. Xác định người trúng tuyển tiếp nhận vào làm công chức

Điểm để xác định người trúng tuyển tiếp nhận vào làm công chức như sau:  

- Kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 phải đạt từ 50 điểm trở lên thì mới được đưa vào danh sách để xét trúng tuyển tiếp nhận vào làm công chức.

- Người có điểm vòng 2 cao hơn thì lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có điểm xét tuyển bằng nhau thì Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp quyết định người         trúng tuyển.

11. Thời gian và địa điểm xét tuyển

- Thời gian thực hiện kiểm tra, sát hạch: Dự kiến từ ngày 28/3/2024 đến ngày 20/4/2024.

- Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Sở Tư pháp Thanh Hóa, số 34 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Mọi chi tiết được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Tư pháp, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, địa chỉ: http://stp.thanhhoa.gov.vn.

Thí sinh đăng ký dự tuyển tiếp nhận vào làm công chức cần thường xuyên theo dõi thông báo về thời gian kiểm tra sát hạch và các nội dung có liên quan trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp Thanh Hóa.

Trên đây là Thông báo tiếp nhận vào làm công chức của Sở Tư pháp, yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Chi tiết tại file đính kèm!

 

 

 

 

 

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa