Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

Thực hiện quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Sở Tư pháp thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 như sau:

1. Công chức, viên chức và người lao động cơ quan được nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 trong 01 ngày 01/01/2024 (Thứ Hai).

2. Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị, phân công công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị trực các ngày nghỉ để đảm bảo xử lý công việc phát sinh; tổ chức triển khai các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau ngày nghỉ Tết.

3. Các đơn vị có trụ sở riêng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trực trong ngày nghỉ Tết tại đơn vị nhằm đảm bảo an ninh, trật tự. Sở Tư pháp thông báo để các phòng, đơn vị biết và thực hiện./.

File đính kèm!

Thông báo

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa