Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện trợ giúp pháp lý

I/ DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1. TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

- Tên tổ chức: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

- Địa chỉ: Số 32, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Quyết định thành lập số: 452/1999/QĐ-UB ngày 23/3/1999 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại: 02378.865555.

- Giám đốc Trung tâm: Ông Đoàn Văn Dương, Trợ giúp viên pháp lý.

2. CÁC CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

2.1. Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1

Địa chỉ: Thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.989.088

2.2. Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2

Địa chỉ: Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.570.828

2.3. Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3

Địa chỉ: Phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.616.669

2.4. Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 4

Địa chỉ: Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.556.558

2.5. Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 5

Địa chỉ: Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.656.868

2.6. Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 6

Địa chỉ: Thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.553.678

3. TỔ CHỨC KÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

- Tên tổ chức: Công ty Luật Năm Châu

- Địa chỉ: Số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 02373.711.456

II/ DANH SÁCH CÁ NHÂN THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1.  DANH SÁCH TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đoàn Văn Dương

Giám đốc - Trợ giúp viên

0904.359.625

2

Nguyễn Thị Ngà

Trưởng phòng HC-TH - Trợ giúp viên

0919.733.881

3

Hoàng Thị Thủy

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ I - Trợ giúp viên

0982.985.282

4

Lê Thị Phượng

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ II - Trợ giúp viên

0943.420.986

5

Nguyễn Ngọc Khang

Trưởng chi nhánh số 1 -

Trợ giúp viên

0963.769.398

6

Đặng Văn Đương

Trưởng chi nhánh số 2 - Trợ giúp viên

0969.858.768

7

Lê Khắc Hải

Trưởng chi nhánh số 3 - Trợ giúp viên

0973.064.032

8

Hoàng Đức Hiếu

Trưởng chi nhánh số 4- Trợ giúp viên

0848.368.111

9

Đường Xuân Anh

Trưởng chi nhánh số 5 - Trợ giúp viên

0963.713.645

10

Trịnh Đình Hợp

Trưởng chi nhánh số 6 - Trợ giúp viên

0918.280.282

11

Nguyễn Thị Quế

Trợ giúp viên pháp lý

0942.380.888

12

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Trợ giúp viên pháp lý

0942.616.345

13

Nguyễn Thị Nữ Hoàng

Trợ giúp viên pháp lý

0813.092.013

14

Lương Thanh Vân

Trợ giúp viên pháp lý

0986.699.411

15

Hà Văn Khôi

Trợ giúp viên pháp lý

0988.608.242

16

Lê Thị Thu Vân

Trợ giúp viên pháp lý

0977.818.750

17

Nguyễn Thị Hương

Trợ giúp viên pháp lý

0986.481.336

18

Phan Thị Nhung

Trợ giúp viên pháp lý

0919.314.972

19

Mai Thùy Linh

Trợ giúp viên pháp lý

0989.438.789

20

Lê Thị Lý

Trợ giúp viên pháp lý

0989.845.331

21

Lê Thu Hằng

Trợ giúp viên pháp lý

0987.476.556

22

Phạm Thanh Tùng

Trợ giúp viên pháp lý

0975.015.887

23

Lê Ngọc Hoàng

Trợ giúp viên pháp lý

0968.792.755

24

Phạm Thị Trang

Trợ giúp viên pháp lý

0987.685.200

2.  DANH SÁCH LUẬT SƯ KÝ HỢP ĐỒNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

STT

Họ và tên

Số điện thoại

1

Trịnh Minh Long

0904.146.213

File đính kèm tại đây

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa