Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý

Nhiều năm qua, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được triển khai có hiệu quả, không ngừng đổi mới, nâng cao nguồn nhân lực, chất lượng, góp phần tuyên...

Nhiều năm qua, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được triển khai có hiệu quả, không ngừng đổi mới, nâng cao nguồn nhân lực, chất lượng, góp phần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các đối tượng.

Được sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL), UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Tư pháp và có sự phối hợp của UBND các huyện, thị và các cơ quan tiến hành tố tụng, công tác TGPL đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý nhất là người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số và một số người yếu thế khác theo quy định của pháp luật.

Một phiên tòa có sự tham gia của các trợ giúp viên pháp lý .

Trong năm 2020, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện trợ giúp 645 vụ việc liên quan đến hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính và một số lĩnh vực khác. Số vụ việc được tăng lên đáng kể qua từng năm, năm sau cao hơn năm trước, chất lượng vụ việc ngày càng được nâng cao.

Trung tâm cũng đã đẩy mạnh công tác truyền thông, ký hợp đồng mở chuyên mục “thông tin về TGPL” với Báo Thanh Hóa; Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thanh Hóa thực hiện 1 phóng sự về hoạt động TGPL; Lắp đặt 613 Bảng thông tin về TGPL tại trụ sở UBND cấp xã, trụ sở tiếp dân, Trung tâm hội nghị của UBND cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh; Biên soạn và in 105.000 tờ gấp pháp luật, 6.000 tờ thông tin về trợ giúp pháp lý để cấp phát cho các xã, thôn.

Bên cạnh đó, Trung tâm TGPL còn phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện có xã nghèo và thôn bản đặc biệt khó khăn tổ chức 297 đợt truyền thông về TGPL tại 127 xã nghèo và 170 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Thông qua các đợt truyền thông về TGPL, Trung tâm đã tư vấn, hướng dẫn pháp luật cho 2.079 trường hợp. Biên soạn chuyên mục thông tin về trợ giúp pháp lý bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số, tổng số 594 chuyên mục. Phối hợp với UBND các huyện, xã ký hợp đồng phát thanh chuyên mục về TGPL tại 127 xã nghèo và 170 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa tiếp tục duy trì hoạt động của đường dây nóng về TGPL. Từ đó đã khẳng định chính sách TGPL đã đến gần hơn với người được TGPL, người dân biết được đến hoạt động TGPL nhiều hơn, bảo đảm cho đối tượng TGPL được thụ hưởng dịch vụ pháp lý miễn phí và có chất lượng.

Đặc biệt, Trung tâm đã tiến hành thụ lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc TGPL cho đối tượng là người khuyết tật. Năm 2020, tổng số vụ việc TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính là 31 vụ việc, biên soạn 10 chuyên mục và phát thanh chuyên mục thông tin về TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính và các chính sách liên quan đến người khuyết tật tại 10 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công tác tập huấn, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ cho các Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên pháp lý được Trung tâm chú trọng thực hiện. Trung tâm đã tập trung giới thiệu các văn bản pháp luật mới cho các Trợ giúp viên, chuyên viên và các kỹ năng tham gia tố tụng nhằm giúp cho người thực hiện TGPL cập nhật được các kiến thức pháp luật mới, bổ sung thêm kỹ năng, nghiệp vụ để áp dụng vào việc thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Hữu Long – Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trung tâm đã thực hiện phương án kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ TGPL theo hướng tinh gọn, trọng tâm, hiệu quả. Trung tâm được kiện toàn từ 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ còn 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, số Chi nhánh được kiện toàn từ 8 Chi nhánh xuống còn 6 Chi nhánh.

Ðể công tác TGPL đạt hiệu quả tốt hơn, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tập trung thực hiện Luật trợ giúp pháp lý 2017. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2021. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về TGPL cũng như tham gia tố tụng. Tổ chức thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, đảm bảo 100% vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn của người thực hiện trợ giúp pháp lý đều được thẩm định, đánh giá. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tham gia tố tụng cho các Trợ giúp viên pháp lý nhằm nâng cao chất lượng vụ việc tham gia tố tụng.

Theo Conglyxahoi.net.vn

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa