Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH- UBND ngày 02/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; Kế hoạch số 146/KH-STP ngày 10/3/2023 về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Ngày 24/10/2023, Sở Tư pháp Thanh Hoá tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính cho Lãnh đạo UBND huyện, công chức các phòng chuyên môn UBND huyện, Chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch, địa chính, văn hoá - xã hội, trạm trưởng trạm y tế...phường, thị trấn của các huyện Như Thanh, Lang Chánh, Thọ Xuân, Bỉm Sơn, Hà Trung, Quảng Xương, Vĩnh Lộc và thành phố Sầm Sơn.

Đồng chí Lê Hữu Viên, phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Lê Hữu Viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh: Công tác xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính nói riêng là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước để duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của Nhà nước. Đây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống nhân dân, có ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Trong thời gian qua công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh quan tâm thường xuyên chỉ đạo thực hiện và mang lại nhiều kết quả đáng kể. Bên canh đó, công tác kiểm tra lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh hằng năm vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, hạn chế sai sót điển hình như: Biên bản VPHC được lập chưa đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật; chưa ghi căn cứ lập biên bản VPHC; nội dung vi phạm hành chính không nêu rõ thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm tại các điều, khoản, điểm pháp luật chuyên ngành; không điền đầy đủ thông tin nhân thân người vi phạm; Quyết định không thể hiện có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nhưng xử phạt mức cao nhất hoặc thấp nhất của khung tiền phạt; Quyết định xử phạt chưa đúng thể thức theo quy định; còn hồ sơ quá thời hạn ra quyết định xử phạt; một số quyết định xử phạt chưa thi hành quyết định; ban hành quyết định xử phạt sai thẩm quyền. Hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị những kiến thức chuyên sâu về nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cung cấp những kỹ năng trong quá trình xứ lý vụ việc cụ thể khi áp dụng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính..

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Hữu Viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, ngày 23/12/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 19/2020/NĐ-CP, ngày 12/02/2020 của Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp hướng dẫn chuyên sâu các kỹ năng như: Kỹ năng xác định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và soạn thảo biên bản vi phạm hành chính; kỹ năng soạn thảo ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp giới thiệu các nội dung tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu trao đổi, giải đáp những thắc mắc, những vấn đề còn chưa rõ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tế đối với văn bản được giới thiệu trong Hội nghị.

Thông qua hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nắm vững các kiến thức mới về xử lý vi phạm hành chính. Qua đó, góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời nâng cao vai trò của pháp luật, hiệu lực quản lý nhà nước, cũng như triển khai tổ chức thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất.

Phạm Sơn

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa