Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Hội nghị tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 05/5/2023 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai các nội dung đảm bảo việc tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, năm 2023.

Ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2023, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã phối hợp với UBND huyện Bá Thước tổ chức Hội nghị tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động Trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngà - Trưởng phòng Hành chính tư tổng hợp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý giới thiệu các nội dung tại hội nghị

Hội nghị đã triển khai nội dung truyền thông chính sách nâng cao nhận thức trợ giúp pháp lý; kỹ năng thực hiện, tiếp cận trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ Tư  pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn; Già làng; trưởng bản; người có uy tín trong cộng đồng; cán bộ nòng cốt ở cơ sở; người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người thực hiện trợ giúp pháp lý; cán bộ các cơ quan liên quan các xã trong huyện.

Đồng chí Phan Văn Đại, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp Thanh Hóa giới thiệu các nội dung tại hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngà - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Trợ giúp viên pháp lý đã trình bày các nội dung về công tác trợ giúp pháp lý, các quy định của pháp luật đối với những đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý cũng như những nguyên tắc trọng trợ giúp pháp lý. Báo cáo viên đã phân tích chuyên sâu về các quyền và nghĩa vụ của các đối tượng được trợ giúp pháp lý, đồng thời đồng chí cũng chia sẻ những mô hình, những cách làm hay, những điểm tương tác trong hoạt động trợ giúp pháp lý để các địa phương, các thôn bản trên địa bàn huyện Bá Thước có thể áp dụng triển khai một cách hiệu quả, đảm bảo cho tất cả các đại biểu hiểu cũng như qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của các đối tượng được trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện được thực hiện đầy đủ.

Đồng chí Phan Văn Đại, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp Thanh Hóa, trình bày về các nội dung đối với các quy định về tuyền thông chính sách, đặc biệt là truyền thông các chính sách cho đồng bào dân tộc, những kỹ năng trong việc truyền thông các chính sách, những quy định của pháp luật, đảm bảo sao cho các chính sách được triển khai đầy đủ, hiệu quả và đến với người dân nhanh chóng nhất.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã trình bày về các quy định pháp luật có liên quan trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, những quy định về thừa kế, hợp đồng dân sự, những quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, tranh chấp về đất đai, các vi phạm về pháp luật hình sự. Các tình huống pháp lý được các báo cáo viên đưa ra là cơ sở để các đại biểu thảo luận, tăng sự tương tác giữa các báo cáo viên và các đại biểu tham dự Hội nghị. Tại Hội nghị các đại biểu đã trao đổi những tình huống thực tiễn liên quan trực tiếp tới quyền được tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý, trao đổi những cách thức triển khai các nội dung trên địa bàn, qua đó đã được báo cáo viên giải đáp kịp thời đáp ứng nhu cầu trao đổi pháp lý của các đại biểu.

Thông qua Hội nghị các đại biểu nắm bắt được những nội dung cơ bản các quy định của pháp luật thiết thực, liên quan đến đời sống và góp phần giải tỏa những vướng mắc về pháp luật, hạn chế những phát sinh mâu thuẫn tại địa phương, nâng cao ý thức và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình. Từ đó, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, giảm thiểu những tranh chấp có liên quan đến pháp luật xảy ra trong cuộc sống.

TGPL

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa